تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 10:45 | نویسنده : فرشاد

ماندن به پای کسی که دوستش داری ، قشنگ ترین اسارت زندگی است !

 

می دانی . . . !؟
به رویت نیاوردم . . . !
از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما ”
فهمیدم پای ” او ” در میان است . . .

 

وقتی کسی اندازت نیست ، دست به اندازه ی خودت نزن . . .

 تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 10:41 | نویسنده : فرشاد


تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 10:38 | نویسنده : فرشاد


تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 10:36 | نویسنده : فرشاد
 

تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 9:56 | نویسنده : فرشاد
به دیدن کسی که با تو سرسنگین است نرو، با کسی که سخنت را انکار کند گفتگو مکن و برای کسی که گوش نمی دهد حرف مزن.تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 9:10 | نویسنده : فرشاد
زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند

و تراژدی است برای کسی که احساس می کند . . .

 تاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 23:3 | نویسنده : فرشادتاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 22:52 | نویسنده : فرشادتاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 17:29 | نویسنده : فرشاد
همه مي خواهند به فهم نقاشي برسند. چرا هيچ كس تلاش نمي كند آواز پرندگان را درك كند؟

 

«هنر» دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند.

 

من نمی جویم، می یابم.

 

برای جوانمردی و مروتی که به هر کس می کنی انتظار هیچ پاداشی نداسته باش.

 

اگر آینه نبود، همیشه خود را جوان می دانستم.

 

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.
 


فرق نقاشی با عکس در احساس آرامشی است که نقاشی به انسان میدهد.
 
 

هنگام کار کردن راحت هستم ، چیزی که مرا خسته میکند بیکاری و دیگر اشخاص است.
 


من جستجو نمیکنم ،پیدا میکنم.

 

هر کودکی یک هنرمند است ،مساله مهم "هنرمند ماندن" است.

 تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 17:23 | نویسنده : فرشاد
 

Don't ever try to judge me , dude

you don't know what the fuck I've been through

هیچ موقع سعی نکن در مورد من قضاوت کنی ، خوشتیپ

تو نمیدونی که من چه سختی هایی را کشیدم و پشت سر گذاشتم تا به اینجا رسیدم